top of page

Kurumsal IQ Testi

Kurumsal IQ testi, kurumunuzda çalışan personelin IQ seviyesini en üst seviyede gizlilik ilkeleri doğrultusunda sınanması ve test sonuçlarının analizini içerir.

 

Günümüzde kurum ve kuruluşlar, personel seçimini ve teminini genelde bünyesinde bulunan İnsan Kaynakları ya da anlaşmalı İnsan Kaynakları birimi vasıtasıyla yapmaktadırlar. Küçük ölçükli firmalar ise Genel Müdür veya Müdür pozisyonundaki kişilerse birebir yapılan görüşme sonucunda ihtiyaç duyulan personelin teminine gidilmektedir.

Firmanın veya şirketin aradığı iş pozisyonuna uygun özellikler çoğu zaman sınanmamaktadır. Bir iş ilanınına çok sayıda başvuru olduğunda bir ön eleme olmasa da farklı bir değerlendirme kriteri olarak IQ seviyelerinin belirlenmesi büyük önem arzetmektedir. Özellikle AR-Ge bölümleri için belki de hayati önem taşımaktadır.

 

Günümüzde web siteleri aracılığı ile IQ testleri yaplmaktadır. Ancak bu web sistelerinde bulunan IQ soruları yıllarca hep aynı sorulardan oluşmaktadır.

 

İş ilanlarında aranan niteliklerde çoğu zmaan analitik düşünme yeteneğine sahip ibaresi olmakla birlikte bu özelliğin çoğu zaman test edilmediğini görmekteyiz. 

 

Kıvrak zeka, muhakeme, en kısa yol yaklaşımı, en kısa sürede çözüm üretme vb  nitelikler günümüzde çok daha değerli hale gelmiştir.

Bu konuda İnoskop Teknoloji olarak, kişilerin sadece genel Iq seviyelerini değil aynı zamanda Dünya da bir ilk olarak Teknik IQ ve  Sosyal IQ seviyelerinin de ölçümünü yapabiliyoruz.

IQ seviyesi aynı zamanda Stratejik Planlama, Kriz Yönetimi, Liderlik vb konularda tam bir ölçümleme olmasa da yatkınlık seviyesini belrlemeye yardmcı olmaktadır.

IO Testlerimiz isteğe bağlı olarak hem kağıtta hem de online olarak yapılabilmektedir.

Firma yetkilisi ile ön görüşme önce telefonla yapılmaktadr. Görüşme sonucuna göre yüzyüze görüşerek detaylı bir çalışma içine girilebilmektedir.

bottom of page