top of page

Hakkımızda

İnoskop Teknoloji Anonim Şirketi, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark bünyesinde 2022 Ocak ayında kurulmuş bir ARGE şirketidir. Birçok dalda iş yapmayı planlamaktadır. Ana mottosu Dijital Teknolojilerdir. Bunun ilk ayağı da Eğitim Yeniliktir. Bu  amaçla çeşitli üst seviye kurslar düzenlemektedir. Halihazırda iki ARGE projesi yürütmektedir. Projelerindeki amaç, sadece yapıp bitirmek değil, çıktılarının ulusal ve uluslararası pazara girmesi yani ürüne dönüşmesidir; bir bakıma geleceğe üretim sunmasıdır. Bunların sonucu olarak da üretilecek ürünlerle katma değer oluşturmayı hedeflemektedir.  

Our 
Story

This is your About page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do, and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality.

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to provide any personal details you want to share with your followers. Include interesting anecdotes and facts to keep readers engaged.

 

Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page